Privacy Policy

Privacy Policy เป็นรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ ufabetthinkm3.com โดยได้มีการจัดทำขึ้น เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้เห็นและเข้าใจถึงการเก็บรักษาข้อมูล รวมไปถึงการนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านใดบ้างนั่นเอง ซึ่งจะมีผลโดยตรงกับผู้ใช้บริการทุกท่าน ดังนั้นเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง ก่อนใช้บริการควรทำความเข้าใจให้ละเอียด

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ของเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยได้มีนโยบายในการจัดเก็บข้อมูล และคุ้มครองผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นความลับ ตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

การสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ ufabetthinkm3.com โดยทางเราได้มีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัคร ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ , นามสกุล , เบอร์โทรศัพท์ , อีเมล , วันเดือนปีเกิด และหมายเลขบัญชีธนาคาร เป็นต้น

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ทางเว็บไซต์ของเราได้มีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ , การเดิมพันเกมต่าง ๆ , รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงิน ทั้งนี้ยังมีการเข้าถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยได้มีการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ในรูปแบบคุกกี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้งานในครั้งถัดไป

 • การนำข้อมูลมาใช้

เว็บไซต์ของเราได้นำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ มาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาเว็บไซต์ , การทำการตลาด , การจัดทำโปรโมชั่นตามความเหมาะสม , การแจ้งข่าวสารกับสมาชิกบนเว็บไซต์ เป็นต้น

 • การแชร์ข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกอย่าง ทางเว็บไซต์ของเราจะไม่มีการเผยแพร่ไปสู่สาธารณะหรือบุคคลภายนอกอย่างแน่นอน ยกเว้นในกรณีที่มีการดำเนินคดีและมีการร้องขอตามกฎหมายเท่านั้น

 • การจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่านจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางเว็บไซต์ไม่มีนโยบายในการให้บริการและรับสมัครสมาชิกจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากท่านมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนด เราขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ ทั้งนี้การให้ข้อมูลในการสมัครสมาชิกจะต้องเป็นความจริงเท่านั้น

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้ใช้บริการทุกท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว หรือลบบัญชีผู้ใช้งานได้ด้วยตนเอง โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง contact@ufabetthinkm3.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนนโยบายที่เราได้กำหนดไว้ ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบทันทีผ่านหน้าเว็บไซต์ ufabetthinkm3.com

 • การติดต่อเรา

หากผู้ใช้บริการท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อเราได้ที่ contact@ufabetthinkm3.com

 • วันที่นโยบายบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2020

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นเป็นภาษาไทย หากมีการแปลภาษาในภายหลัง ภาษาไทยจะถูกบังคับใช้ด้วยเช่นกัน

 

ทางเว็บไซต์ ufabetthinkm3.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สมัครสมาชิก