Terms and conditions

Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) การเข้าใช้บริการกับผู้ให้บริการอันดับหนึ่งของประเทศอย่าง ufabetthinkm3 ผู้เข้าใช้บริการทุกท่านควรศึกษาข้อมูล และกฎกติกาของการเข้าใช้บริการให้ละเอียด และควรทำความเข้าใจก่อนที่จะเข้าใช้บริการ เพื่อเป็นข้อตกลงในการเข้าใช้บริการ และเพื่อความเป็นกฎระเบียบ สำหรับผู้ให้บริการ ufabetthinkm3 เป็นผู้ให้บริการที่ถูกกฎหมาย และได้รับอนุญาตในการจัดตั้ง จึงจำเป็นที่จะต้องมีกฎระเบียบการเข้าใช้บริการ ดังต่อไปนี้

Terms and conditions

Terms and Conditions ข้อบังคับในการเข้าใช้บริการ

  1. ผู้ที่เข้าใช้บริการกับ ufabetthinkm3 จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยการสมัครสมาชิกจะต้องเป็นข้อมูลจริงทั้งหมด หากตรวจพบภายหลังว่าเป็นข้อมูลเท็จ หรืออายุต่ำกว่า 18 ปี ทางผู้ให้บริการจะยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ในส่วนความปลอดภัยของข้อมูล ทางผู้ให้บริการจะเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่งจะถูกเก็บเป็นความลับทั้งหมด ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว โดยที่ไม่รับการยินยอมจากผู้เข้าใช้บริการเด็ดขาด
  2. ผู้เข้าใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทางผู้ให้บริการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางเงินเดิมพัน , การลงเดิมพัน , การฝากถอนเงิน และกฎระเบียบอื่น ๆ 
  3. หากเกิดปัญหาหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการละเมิดข้อบังคับ ทางผู้ให้บริการ ufabetthinkm3 จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  4. ทางผู้ให้บริการสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที เมื่อตรวจพบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดต่าง ๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ทางผู้ให้บริการ ufabetthinkm3 สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้สมาชิกทราบ
  6. สื่อและข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บน ufabetthinkm3 เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ ufabetthinkm3 แต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง หรือคัดลอกข้อมูลเด็ดขาด มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
  7. ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดควบคุมด้วยกฎหมาย หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับ ทางผู้ให้บริการสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันที โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น
  8. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabetthinkm3
  9. เมื่อสมัครสมาชิกกับทาง ufabetthinkm3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าผู้เข้าใช้บริการได้อ่าน และยอมรับข้อกำหนดทั้งหมด ที่ทางผู้ให้บริการได้กำหนดขึ้นอย่างชัดเจน
สมัครสมาชิก